ABOUT CHURCH
PAR BAZNĪCU
Jaunumi
Dievkalpojumi
Svētdarbības
Draudzes dzīve
Draudzes nodoklis
PII "Gaismiņa"
Atbildes
Iespēja ziedot
Misija Indijā
Noderīgas saites

 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » 


 
  Valkas-Lugažu draudze ir atsaukusies aicinājumam atbalstīt Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā misijas kalpošanu.
  Par tur notiekošo izvērstāku informāciju varat iegūt

www.indilatvianmission.lv

Bīskapa Pāvila Brūvera aicinājums LELB draudzēm

Mīļie brāļi un māsas!

Šajā nedēļā ar pateicību Dievam varam atskatīties uz aizvadīto Baznīcas gadu, kurā esam piedzīvojuši daudz Dieva svētību. Esam aizvadījuši Mūžības svētdienu un gaidām Baznīcas Jauno gadu, Pirmo Adventu - svētdienu, kad sāksim gatavot savas sirdis Kristus dzimšanas svētkiem. Šajā svētdienā pēdējo pāris gadus laikā esam sākuši pieminēt arī savus brāļus un māsas Indijā, kam klājas daudz grūtāk nekā mums un ziedot viņiem kaut ko no tā, ko Dievs mums devis.

Mūsu attiecības ar Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (AILELB) misiju Indijā pēdējā gada laikā ir gājušas plašumā un dziļumā. To īpaši piedzīvojām Baznīcas dienu laikā Cēsīs, kur piedalījās arī AILEB misijas vadītāja Violeta Stīvena (Violet Stephen) un mantzinis Ričards Hūpers (Richard Hooper). Īpašā tikšanās reizē ar Baznīcu dienu dalībniekiem Violeta Stīvena uzsvēra, cik nozīmīgs ir mūsu Baznīcas atbalsts kristīgajai misijai visnabadzīgāko ļaužu vidū Indijā, kā tas stiprina pagurušos ļaudis un iedvesmo tos ticības dzīvei. Viņa lūdza nepamest šos ļaudis vienus un turpināt labo darbu, ko aizsākusi mūsu pirmā misionāre Indijā Anna Irbe.

Īpašā sanāksmē, kurā piedalījās mūsu Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, LELBĀL arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis, LELB Misijas darba vadītājs bīskaps Pāvils Brūvers un AILELB vadītāji Violeta Stīvena un Ričards Hūpers tika nolemts, ka LELB uzņemas pilnu atbildību par misiju Indijā. Šim notikumam par godu 7.augustā Doma baznīcā notika svinīgs dievkalpojums, pēc kura tika parakstīts kopīgs dokuments, kurā teikts:

Pateicībā par pavadītiem pieciem gadu desmitiem, kurā Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca Amerikā kā Latv. Ev. Lut. Baznīcas ārpus Latvijas (LELBA, resp. LELBĀL) daļa apzinīgi pildījusi misijas Indijā atbalsta atbildību, pateicoties sevišķi prāvestam A. Grosbacham, prof. Dr. Visvaldim un Vijai Klīvem, māc. Nesaulem, māc.Dr. Tālivaldim Šmitam un daudziem, novēlot Dieva svētību šim Annas Irbes darba turpinājumam, kā līdz šim Violetai Stephen, Richardam Hooper un vietējiem darbiniekiem, tā turpmāk Latv. Ev. Lut. Baznīcas (LELB) ietvaros atbildīgiem,

LELBA/LELBĀL nodod un LELB pieņem līdzšinējās tiesības un atbildības attiecībā uz Annas Irbes Latv. Ev. Lut. Baznīcu Indijā.

Līdzšinējie ziedotāji tiek lūgti turpināt savu atbalstu, ziedojot tieši uz šim nolūkam norādīto kontu.”

Šobrīd Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā darbojas astoņas draudzes:

1)      Aharam ciema sv.Jovana draudze;
2)      Eletur ciema sv.Toma draudze;
3)      Lakshmanapurum ciema sv.Jēkaba draudze;
4)      Kaludur ciema sv.Pāvila draudze;
5)      Korakkovadi ciema sv.Pētera draudze;
‍6)      Melakalpundi ciema sv.Jura draudze;
‍7)      Orangur ciema sv.Jāņa draudze;
‍8)      Toludur ciema sv.Lūkas draudze.

Katra no šīm astoņām draudzēm būtu ļoti iepriecināta, ja kāda no draudzēm Latvijā to uzaicinātu kļūt par māsu draudzi, tādējādi kopjot kristīgo sadraudzību, gan arī īstenojot tuvākā mīlestības likumu, atbilstoši savām spējām to atbalstot materiāli.

Bez šīm draudzēm Annas Irbes misijā ir izvērsts diakonijas darbs – zēnu patversme, atbalsta centrs sievietēm, vakara klases skolniekiem u.c. Viss šis darbs prasa līdzekļus, kas kopā sastāda aptuveni 770 eiro mēnesī. Paldies Dievam un paldies Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzei, kas apņēmusies atbalstīt patversmes zēnu ēdināšanu ar bērniem un pusaudžiem atbilstoši vērtīgāku pārtikas iegādi. Gribētu iedrošināt arī citas draudzes izvēlēties kādu jomu Annas Irbes misijā, kuru gribētu un spētu atbalstīt. Indijas misijas darbinieku mēneša algas šobrīd ir robežās no 6,5 eiro līdz aptuveni 100 eiro. Varbūt kāda draudze spētu uzņemties rūpes par kāda viņu darbinieka atalgošanu.

Informāciju par šīs misijas vajadzībām un iespējām atbalstīt var gūt pie Indijas misijas grupas vadītāja mācītāja Ginta Poļa (mob.t.+371 28301530, e-pasts: rev.gints@gmail.com, www.indilatvianmission.lv).

Ziedojumus misijas atbalstīšanai iespējams ieskaitīt:
‍Annas Irbes Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Indijā atbalsta fonds
‍Reģ.Nr.: 40008224954, Banka: Nordea Bank
‍Konti: LV69 NDEA 00000 8419 1430 (EUR)
‍           LV09 NDEA 00000 8419 1443 (USD)
‍           LV46 NDEA 00000 8419 1456 (GBP)

Lai Dievs bagātīgi svētī Adventa laiku un, lai Dievs svētī katru priecīgu devēju!

LELB Misijas grupas vārdā
+Pāvils Brūvers
Liepājas bīskaps

P.S. Ja draudzei nav iespējams ziedot visu 1. Adventa dievkalpojuma kolekti, tad būsim pateicīgi arī par daļu no kolektes, kādu draudze ar prieku var atvēlēt.
 

 

 Kontakti


Draudzes mācītājs
Andris Reiters
pieņemšana draudzes mājā vai baznīcā
katru piektdienu
no plkst. 17-19

t. nr. 29633822Draudzes e-pasts
baznica@valka.lv

Sociālie tīkli
Facebook lapa
facebook.com/

valkaslugazubaznica/

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »